KOLMO DO LADAKHU
R: 10:34
Turecko: 11:34
Irn: 13:04
Pakistn: 13:34
Indie: 14:04
nvtvnost: 51388
posledn fotky:

   Pln cesty

Prvn indick dojmy (tomas) : 2016-04-15 09:01:52
 A jsem v Indii. Jet ve stedu odpoledne jsem vyrazil na lehko k hranicm, okouknout, co m ek. Nael jsem immigration office, kde dva tpci a mli tam u mou kopii pasu, take permit zejm proel. Na dotaz, od kolika tam ztra budou, se duovali, e 24 hours.
Tak jsem rno vyrazil jet sp za tmy ne za era, abych zjistil, e tam samozejm nikdo nen. Asi po 45 min ekn se objevil ten jeden a bylo vidt, e vera dn oslavoval. Pak jete asi na tvrt hodiny zmizel (zejm se mu udlalo nevolno), aby se pak zaal chaoticky pehrabovat papry a opakovat, e pracovn doba je od 8. Nevm co kam zapsal, ale hlavn e mi do pasu nakonec peci jen vytlail vjezdn raztko.
Za mostem si m kluci indick taky hned dleit zapsali, ale dotaz na raztko je ponkud znejistil. Neurit m poslali nkam dl do msta na immigration. To jsem kupodivu opravdu nael (a zastren v neoznaenm dvoe), ale opt tu nikdo nebyl. Tak jsem vyrazil do pinavho, hnusnho msteka aspo zkusit sehnat penze. Marn, jen zaven banka a pr neochotnch lid. A zaalo poprchat. Tak jsem se vrtil na immigration, kde se po chvli objevil rozespal chlapk, kter to zejm ml na starosti. Dleit zapisovn do nkolika knih a ... raztko! Jet m odvedl naproti na celn, kde jsem celkem pohodovmu tpkovi musel vjmenovat co mm a hlavn kolik penz a tak. Vechno zaznamenno a byl jsem oficiln vputn na zem Indie. Jet ty penze... Na trhu se mi nakonec podailo pesvdit jednu enskou, aby mi vymnila aspo barmsk kyaty (cca za 100K). Jeliko se dost siln rozprelo a j od rna nic nejedl, dal jsem si rovnou u jejho stnku nudle. Mezitm d隝 alespo lehce zjemnil a j mohl vyrazit.
Vdl jsem, e to bude do kopce, ale tenhle opravdu stl za to. Ze 150 do 650. Pak krsn sjezd k ece do 250 a zase nahoru snad jet prud cestou. To u ustal d隝 pln a dokonce se vyjasnilo, take krsn vypocenko. V mal vesnice asi ve 1200 metrech jsem dal suenky a vodu a pokraoval dl nahoru. Jak prvn indick dojem v hraninm Morehu byl hrozn, tady se to pln otoilo - ndhern kopce vude okolo, vechno zelen a avnat...Manipur si m rychle zskal na svou stranu.
Po pejezdu dvou sedel ve vce cca 1500 metr m ekal dloouh sjezd a na imphalskou placku. Na rovin u trochu ztratily kouzlo vhledy okolo, zeslil se provoz a trochu zhorila do te a na vjimky pardn silnice, ale aspo kilometry rychle ubvaly a navc jsem natrefil na bankomat, kde jsem mohl naerpat dostatek rupek.
A na okraji Imphalu mi dolo, e a u jsi asi 4 odpoledne, jet jsem nejedl nic krom rannch nudl a polednch suenek. Spravily to jedny rychl nudle, a pak u jsem spchal do cykloservisu, na kter jsem na internetu nael ty nejlep reference. S pohodovm klukem jsme se domluvili, e kolo dovezu jet dnes, jen co se ubytuju.
A mi dal na ubytovni dobr tip, mli tam plno a okolo zase bylo vechno moc drah. Asi po hodin a pl jsem skonil v jakmsi zastrenm lodgi za 80 K na noc, kde bohuel ale nen ani Wi-Fi, ani klimatizace a dokonce ani sprcha, ale co by za ty penze lovk chtl, e.
Kolo jsem jet stail odvst a nechat ho v servisu, s tm, e rno uvidme, co se d dlat. Rno osobn dorazil i velk f, aby dohlel na opravu. Bohuel mli jen jeden pl᚝ velikosti 28, take vepedu mm stle ten pvodn, ale krom toho zadnho vymnili etz, rozbit pevodnk, vycentrovali kolo, dothli brzdy...K tomu mi jet f pidal pr tip kudy jet a tak. Na vechen materil mi dal slevu a za prci nic netovali, prost parda. Jedinm problmem tak zstvaj nhradn due, kter nemm a pravdpodobn je nem ani nikdo v celm Manipuru. Musm holt jezdit hodn opatrn.
Bohuel ani v Indii mi nefunguje moje esk simkarta. Podil jsem si ale mstn datovou, abych vs alespo mohl obveselovat blogy.
Pebytek komr na pokoji jsem vyeil tm, e jsem si tady prost postavil vnitn stan a mm klid :).
Take dnes jet aklimatizace na Indii a ztra hur dle na se se a pak hlavn na zpad. Na sever u jsem protnul 22 rovnobek a na zpad zatm cca 10 polednk. Jet jich dost zbv, tak drte palce, a rychle pibvaj, ahooj!

Autor:  
Mail:   
Web:    
Nadpis:

Koment: