KOLMO DO LADAKHU
R: 10:32
Turecko: 11:32
Irn: 13:02
Pakistn: 13:32
Indie: 14:02
nvtvnost: 51388
posledn fotky:

   Pln cesty

Bagan n. 2 (tomas) : 2016-04-06 18:55:24
 Chrm, pagoda, chrm, pagoda, jenom tmhle jsou dva zlat chrmy vedle sebe. Jsou jich tu destky, stovky a mon dokonce tisce. lovku se ani nechce vit, e na tak malm zem me bt tolik svatch pamtihodnost. Ale zane to po njak chvli bt i docela nron.
Jet veer se spn opravil kolo a pokecal s Tondou, klukem z Kladna, kter u tu sedm msc v hostelu pracuje (stejn jako dal evropani).
Mimo jin mi poradil, kde rno vidt a vyfotit krsn vchod slunce. Bohuel jsem byl asi trochu jinde, protoe to zas tak hust nebylo. I kdy tak jako tak to byl vc ne zajmav pocit zat rozednvn sm mezi tolika chrmy.
Dopoledne a st odpoledne jsem spn proflkal na hostelu a v okol. Kolem tet jsem potom vyrazil na lehko na objku vech tch zzrak. Nejprv jsem si to opravdu uval a lezl na kad chrm a ve fotil. Nabaen pilo docela rychle, a pak u jsem sp jen vyhlel msto, kde by se dal zastihnout pkn zpad slunce. Pr tip jsem nabral, ale nic z toho nebylo tolik asnho. V Nyuang U jsem poveeel nudle a vydal se zpt vybrat nejlep z mst, slunce u se klonilo.
Kdy jsem mjel jednu z vtch pagod, uvidl jsem skoro nahoe njak lidi - to je pozorovatelna! Zahnul jsem tam, ped schody k pagod odloil kolo a boty (jak vyaduje etiketa) a zaal obchzet okolo. Nikde dn schody ani ebk. e oni to budou lezci. A kdy mou oni, mu i j. A u vybrm nejlep linii a drpu se nahoru. Nkde v esti metrech se dostvm k pevisl sti, kter by asi pelzt la, ale potom dol? Zastavm a pemlm, co s tm. Tu na m signalizuje zespodu mstn chlapk, kterho jsem zahldl vevnit. Slezku k nmu. Vede m dovnit a k malm nenpadnm schdkm. Tak tady byl zakopn pes. Nahoe dobr mezikontinentln sloen - Japonka, Amerianka, Zlanan a j. Ped zpadem slunce doraz jet dal lidi. Nakonec je ns nahoe docela dost, ale i tak podvan na zpad slunce nad spoustou chrm stoj za to!
Potom rychle ne se pln setm dojet zptky dom, dt polvku v krmku proti hostelu, kter jsem si stail oblbit, pokecat s jejm majitelem o rozvoji turismus v Baganu, o politice... Dt pivko na stee hostelu a uvat si t pohody.
Ztra se nikam neenu a to tak, e opravdu. Take dn budk, vyrat sndani na hostelu a v klidu vyrazit. Na 600 km mm 7 dn, a to mi pijde a skoro zbyten dost, ale uvidme. Zatm ahoj, pt mon a z Indie, jestli to vyjde :)

Autor:  
Mail:   
Web:    
Nadpis:

Koment: